BACK TO HOME

O NÁS/ABOUT US....WE CELEBRARE 35!! YEARS OF BREEDING!

 

NAŠI ČTYŘNOZÍ PŘÁTELÉ A VŠICHNI CO S NÁMI BYLI A JSOU - NIKDY NEZAPOMENEME!!! /OUR FOUR-LEGGED FRIENDS -  ALL DOGS WHO LIVED WITH US - WE WILL NEVER FORGET!!!

Na četné dotazy, jak se mají a kde jsou, Vám dovolíme  nahlédnout do našeho hájemství...a bylo jich mnoho.../ We let you to peep into our privacy...

Chovu a výcviku psů se oba věnujeme již velmi VELMI dlouho. Pojďte a zavzpomínejte s námi na naše NEJ psy, kteří s námi prošli kus života a na které nezapomeneme! Můžete také nahlédnout na naše začátky v kynologii až po současnost...Ještě podotýkáme, že už nejsme nejmladší a psí život je velmi krátký, a tak mnoho našich čtyřnohých kamarádů již přešlo bohužel přes duhový most... /We are considered with breeding and  training of dogs still  very long time.  Let ´s  come and remember together the best of them who stayed with us for some time  and  we will never forget them. You can have a look in  our cynology life  from first steps  to  the present...Do note that we are no longer the youngest and the dog's life is very short, and so many of our four-legged friends have already crossed the rainbow bridge ...

 WEINLINIE KENNEL

- chovatelská stanice, zabývající se chovem plemene beagle a dříve také německý trpasličí špic/we breed beagles and we start our breeding with german zverg spitz

1982- Mými prvními psy byli služební Slovenští kopovi Miki a Max Lešť na slovenské hájence Blýskavica ve slovenském pohoří Javorie. "Blýskavica" byla také první název chovatelské stanice. Po tragické smrti Maxe při kontaktu s divočákem společnost Mikimu dělala Mona Lešť. Měli složené zkoušky honičů a nechyběli na žádné naháňce v slovenském pohoří Javorie./1982 – my first dogs on  slovakia gamekeeper´s house „Blýskavica „ in Javorie mountains  were Slovakia Kopov  Miky and Max Lest. "Blýskavica" was also the first name of the kennel When  we lost Max on  wild  boars hunting, Mona Lest   was bring as friend of Max. They  both passed hunting exam for  hounds and   they   took part in every  hunting in Javorie Mountains.

slovenští kopovi Miki a  Mona Lešť

Dalším slovenským kopovem byla Aga a Arka Neresnica. Aga Neresnica (vlevo) se stala chovnou fenou, honosila se titulem CACIB a zkouškami honičů v I.ceně. Později k ní přibyla Sylva Nižná Voĺa (vpravo) a také první beagle Dixi Tergy/The next Slovak Kopov was Aga and Arka Neresnica. Aga Neresnica (on the left side) became the stud bitch, she aquired CACIB title and also hunting trial ("the first price"). Then she got new friend Sylva Nižná (on the right side) and also the first beagle Dixi Tergy.

zleva slovenský kopov Aga Neresnica, beagle Dixi tergy a slovenský kopov Sylva Nižná Voĺa zleva slovenský kopov Mona a Miki Lešť vpravo světová vítězka slovenský kopov Sylva Nižná Voĺa zleva Dixi a Nelly Atak

zleva Sylva Nižná Voĺa a Dixi Tergy zleva Dixi a Sylva Dixi a Nelly

Oba měli  barvářské zkoušky honičů a získali šampionát ČSFR a ICH FCI. Sylva složila také honičské zkoušky a  stala  se SVĚTOVOU VÍTĚZKOU! Both had  hunting exam for hounds   and they gained  titles Champion ČSFR and  ICH FCI. Sylva  also passed hunting exam and  she  received on World Show title  World Winner!

beagle ICH.Budapest Beagle Bongo  zleva beagle Budapest Beagle Bongo a Effi Blýskavica

Z Maďarska jsem získala sourozence Budapest Beagle Bongo a Budapest Beagle Boogie Woogie. Bongo se stal jediným beaglem v tu dobu se složenou honičskou zkouškou, barvářskou zkouškou honičů a získal titul ICH FCI a Champion ČSFR. Boogie Woogie, Alina Ludmanka a Nelly Atak (dcera Dixiho) se staly chovnými fenami a zakladatelkami chovu na hájence Blýskavica. / Brother and sister  Budapest Beagle Bongo & Budapest Beagle Boogie Woogie, came from Hungary… And  Bongo  was only  one beagle  who  passed  several  hunting exams at  that time and  gained  titles ICH FCI and Champion ČSFR. Boogie Woogie, Alina Ludmanka and   Nelly Atak (daughter of  Dixi)the became the stud bitches and my breeding promoters at the gamekeeper´s house „Blýskavica „.

zleva můj anglický polokrevník A1/2 Fil a beagle Budapest Beagle Bongo, Nelly Atak, Dixi tergy a Budapest Beagle Boogie-Woogie zleva Dixi Tergy, Budapest beagle Boogie-Woogie, Aneta Ludmanka a Budapest Beagle Bongo

1993- 1998 Po rozdělení republiky se stěhuji na Moravu. Přichází beglové Will Murphy of Justine´s Pack a Zest Nobody of Justine´s Pack. Murphy se stává ICH.FCI a Championem CZ a PL a také otcem mnoha vrhů a dost možná jeho jméno naleznete v rodokmenu vašeho psa. 1993 - 1998 After dividing the republic, I moved to Moravia. Will Murphy of Justine´s Pack a Zest Nobody of Justine´s Pack will come . Murphy  gained  titles  ICH.FCI and Champion CZ a PL  and he was also  father of many  litters and maybe his name you can see just in Pedigree of your  beagle

beagle ICH.Will Murphy of Justine ´s Pack

Nobody se do chovu nikdy nedostal, ani nebyl vystavován stejně jako další importovaný beagle Weigel Christo edler von Helle Berge. Ale to už mi dělali radost bíglové Folly, Effi, Mona, Odda, Tarla, Babsi, Lucky Boy,  Oliver Baron, Sonny, Charlie a Chita Blýskavica, Ruth Atak a Demi Magia Kina./Nobody was never in breed and he was never shown  the same as  another imported beagle Weigel Christo edler von Helle Berge. At that time  another  beagles makes me happy Folly, Effi, Mona, Odda, Tarla, Babsi, Lucky Boy, Oliver Baron, Sonny, Charlie, Chita Blýskavica, Ruth Atak a Demi Magia Kina.

ICH.Sonny Blýskavica ICH.Effi Blýskavica CH.Chitta Blyskavica Ruth Atak

zúčastnili jsme se parforsního honu pro p.Kinského beagle CS Charlie Blýskavica Charlie Blyskavica

Will Murphy of Justine´s Pack & Nella Blýskavica

Zde končí historie CHS "Blýskavica". Její chráněný název byl po roce 2004 prodán a další odchovy nemají s původním chovem vůbec nic společného. Fotografie psů narozených na "Blýskavici" za uplynulých 20 let  chovatelské práce budeme postupně přidávat z archívu./Here is the end of CHS history "Blyskavica". Its protected name was sold after 2004
  and other offspring have nothing to do with original breeding.
We will gradually add more photos of the dogs from the archive,
who were born on "Blyskavici" in the last 20 years of breeding work

Z ATAROVA DVORA KENNEL

- chovatelská stanice, zabývající se chovem plemene Jack Russel Terrier a německý ovčák /we breed Jack Russel Terriers & german shepherd

1970- Mým prvním psem je Bosinka. Byla ukradena/My first dog was Bosinka, however she was stolen.

 

1980 - Mám německého ovčáka Kima

 

německý ovčák Kim

 

a také francouzského buldočka. Později přichází první fena německého ovčáka Ajda ANTPRO (Sluníčko) a Kim Naspo a Kass Naspo/I have German Shephard called Kim and also French Bulldog. Later is coming the bitch of German Shephard Ajda Antpro ("Sun") and Kim Naspo and Kass Naspo

 

1993 - Přichází pan pes "Atar z Tištínského háje",který dal také jméno chovatelské stanici! Jedinečný, nejlepší, neopakovatelný!!! Atar z Tištínského háje, who gave name of  kennel!

Atar z Tištínského háje

1995-1998 německý ovčák Bona zo Štiavnických hor přicestovala ze Slovenska a je matkou Buby z Atarova dvora a několika velmi úspěšných dalších odchovů /1993- german sheppherd Bona zo Štiavnických hor became  mother  of  Buby z Atarova dvora and many other puppies

 Bona zo Štiavnických hor

Také přichází Chita a Chyra Ben-Ju, obě jsou dcerami Atara./Then is coming Chita and Chyra Ben-Ju, both are daughters of Atar.

Chita a Chyra

 Po Chitě a Gentovi od Policie mám Áju z Atarova dvora./After Chita and Gent (Police dogs) I have Ája z Atarova Dvora.

Ája z Atarova dvora

Kynologii věnuji veškerý volný čas a zakládám kynologický areál v Doloplazích, Nezamyslicích, kde pracuji jako figurant, výcvikář a předseda. Pořádám výběrové závody na mistrovství světa, ČR, MSKS, přebory MSKS, MČR RTW, Krajskou výstavu, bonitace, svody a KV různých plemen./Then I´m floating cynologic areal in Dolnoplazy and Nezamyslice, where I´m working as a figurant, trainer and chairman. I´m arranging many selective trials for World or Czech Republic, MSKS, championships MSKS, MCR RTW, regional dog show and animal musters for different breeds.

Atar od Tištínského háje - Vítěz mnoha závodů...

Buby & Lord z Atarova dvora

Lord z Atarova dvora - pan Černý! Spolu s fenou Volka Bohemia Hartis nastoupili v soutěži chovatelských párů na MV Brno!
 

ÚSPĚCHY VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII/ACHIEVEMENTS IN SPORT CYNOLOGY

 

1994 - Absolutní mistr MSKS (ATAR) - stopa, poslušnost, obrana, Absolute Champion MSKS () -  trial, obedience, defence

5x Účast na MSKS (1990 - 1995) 5x  Participation  on MSKS
4x Účast na Mistrovství ČR
1x Účast na Mistrovství SR 4 x 1 x  Participation  on  Championship  CR
Vítěz mnoha kynologických soutěží
1. místo 1. závod NOBLE CAN IPO 1
Velká Bíteš - 3. místo, vítěz v obraně
Přebor Věrovice - Nejlepší stopař, Nejlepší obranář Vítěz Memoriálu V. Hradila
3. místo všestranných Chropyně
Mistrovství ČR Rousovice IPO
2. místo ZVV2 Velká Bystřice
Winner of many  kynologic competitions

Mistr MSKS v Obraně (ATAR)Champion  MSKS in  Defence

 

Atar z Tištínského háje

 

Přichází Buby z Atarova dvora!!!Buby z Atarova dvora
 

Odchovávám několik kvalitních vrhů německých ovčáků, ze kterých mnoho končí v USA, Itálii, Slovensku a BRD. Můj chov je zaměřen na zkvalitňování pracovních schopností za současného udržení kvalitního exteriéru vlkošedého NO.Proto využívám v chovu především krevní linie bývalé DDR a Československa.Ve svém chovu preferuji výhradně zdravé jedince prosté DKK./Several quality litters of German shepherds were born, many of which ended in the US, Italy, Slovakia and BRD.My breeding is aimed at improving job skills, while maintaining quality exterior wolfgray german shepard).Thats the reason, why I use in my breeding program particular bloodline from DDR and Czechoslovakia. In my bredding program i´v prefer only healthydogs free from HD.

1998 - v chovatelské stanici "Z Atarova dvora" je německý ovčák Buby z Atarova dvora, později také syn Evar z Atarova dvora a Lord z Atarova dvora a Barila JM-Animals, později také Gara z Trávníčkova dvora a Volka Bohemia Hartis. Krátce u nás působil také belgický ovčák malinois Xam van Kempes Glorie/1998 – In Kennel "z Atarova dvora" is German sheppherd   Buby z Atarova dvora  is in our kennel and later also his son Evar z Atarova dvora and Lord z Atarova dvora  and Barila JM-Animals, and later also  Gara z Trávníčkova dvora & Volka Bohemia Hartis. For a short time I had also Belgian Shephard Malinois Xam van Kempes Glorie.

Buby z Atarova dvora Evar z Atarova dvora Lord z Atarova dvora Barila JM-Animals Gara z Trávníčkova dvora  Volka Bohemia Hartis

CHOV NĚMECKÉHO OVČÁKA - BREEDING  GERMAN SHEPHERD>>

1998 - Zakládám novou chovatelskou stanici se jménem "Weinlinie" spolu s beagly Lucky Boy, Oliver Baron, Tarla, Babsi Blýskavice, Demi Magia Kina, Cloe Lazarowe Wzgorze a s německými špici Diana na Kocandě, Boogie-Woogie Blýskavica a Cecilka Weinlinie. Přichází Xailo het Hulterhof a Chit Weinlinie (dcera Heidi z Vrbové Lhoty) a X files ter Elst a jeho syn Bajaja Weinlinie, Brevari Hidden Agenda, Art z pohoří Klášťova. Dark Duke Rabit Run (výborný pracovní pes se zkouškou ZZO), Zadok het Hulterhof, Xailo se stává prvním bíglem v historii s titulem Český šampion práce a získává i tituly ICH FCI a CH. CZ, SK, Klubový champion CZ a SK, náš první Jack Russell Terrier Xinderelle Zona Bulls, YT Butterfly Oczko Fatimy ... všichni už přešli přes duhový most :-(/Quitting work in the kennel "Blýskavica" and basing a new name "Weinlinie"with beagles Lucky Boy, Oliver Baron, Tarla, Babsi Blýskavica, Demi Magia Kina, Cloe Lazarowe Wzgorze & German Spitz Diana na Kocandě, Boogie-Woogie Blýskavica, Cecilka Weinlinie, beagle Xailo het Hulterhof will come and Chit Weinlinie (daughter of Heidi z Vrbové Lhoty) and X files ter Elst, his son   Bajaja Weinlinie, Art z Pohoří Klášťova, son of Xailo. Xailo  was the first beagle with  title Czech  work champion inhistory and later  he gained  also  titles ICH FCI and CH. CZ, SK, Czech and Slovak Club Champion, our first Jack Russell Terrier Xinderelle Zona Bulls, YT Butterfly Oczko Fatimy,......they all crossed the rainbow bridge...:-(

Když v ráji nejsou psi, potom po smrti chceme jít tam, kam šli oni...

If there are no dogs in Heaven so when I die I want to go where they went...  

bird.gif

Lucky Boy Blyskavica Oliver Baron Blyskavica Tarla Blyskavica Babsi Blyskavica Xailo het Hulterhof & Chit Weinlinie  X Files Ter Elst Bajaja Weinlinie  Cloe Lazarowe Wzgorze  Xinderelle Zona Bulls Brevari Hidden AgendaArt z pohoří Klášťova & Brevari Hidden Agenda Dark Duke Rabbit Run Zadok het Hulterhof

Říkají ti, abys neplakal.
Říkají ti, že je to jen pes, ne lidská bytost.
Říkají ti, že ta bolest skončí.
Říkají ti, že zvířata nevědí, že musí zemřít.
Říkají ti, že je důležité nenechat ho trpět.
Říkají ti, že můžeš mít další zvíře.
Říkají ti, že se to stává.
Říkají ti, že je horší bolest.

Ale nevědí, kolikrát jste se podívali do očí svého psa.
Nevědí, kolikrát jste se vy a váš pes dívali do temnoty.
Nevědí, kolikrát to byl jen váš pes nikdo jiiný, kdo byl po vašem boku.
Neví, kolik máte strachu
v noci, když se probudíte s hrůzou.

Nevědí, kolikrát váš pes spal blízko vás.
Nevědí, jak moc jste se změnili, protože se pes stal součástí vašeho života.
Nevědí, kolikrát jste ho objala, když byl nemocný.
Nevědí, kolikrát jste se chovali, jako byste neviděli že jeho srst šedne.
Neví, kolikrát jste mluvili se svým psem, který opravdu slyší.

Neví, že to byl jen váš pes, kdo věděl, že máte bolesti.
Neví, jaké to je, když se váš starý pes snaží pozdravit.
Neví, že pokud se něco pokazilo, byl to on, kdo neodešel.

Neví, že vám váš pes důvěřuje každém okamžiku jeho života, dokonce i v tom posledním.
Neví, jak moc vás váš pes miloval a jak to stačí, aby byl šťastný, protože ví, že jste ho milovali.

Neví, že pláč pro psa je nejušlechtilejší a opravdový pravdivý, tak čistý a nejvřelejší jaký pláč může být.

Neví, kdy jste s ním naposledy obtížně hýbal. . . A pak se ujistil mockrát, že mu to neublížilo.

Nevědí, jaké to bylo v poslední chvíli jeho života pohladit jeho tvář. . . .

Ve vzpomínce na všechny ty, kteří prošli duhovým mostem. Všichni máte v našich srdcích navždy místo.

Pro Inspirovani srdcem prelozila Katty Affinity.

V našem chovu ze zaskvěli beagle Nina Ricci Weinlinie, Achil od Troch tabiel, Renetta a Tessy Weinlinie, Frenkie ex Duffla, Funny Girl Weinlinie,Wasco Weinlinie, CH.Brocky Eichler of Weinlinie, Absolutely Spotless Meteor, Sweetfonte the King of Heart, Quaia Weinlinie &  JRT Atrix Pesula, Just Captain Lee z Herbu Sapaly a JRT Arabela Zona Bulls, ČF Odryna z Hložku, kteří nyní žijí u našich přátel v zahraničí./They live abroad with our friends <3

    Achil od Troch Tabiel Renetta Weinlinie Tessy Weinlinie Frenkie ex Duffla Wasco Weinlinie Atrix Pesula Arabela Zona Bulls  

Určitě znáte také JRT Auril Zona Bulls, Macho Magor, Golden Girl z Atarova dvora, beagle Ita Wanila von Dostal, Que Bonita Weinlinie, Diana Weinlinie, Mamba Weinlinie & Chitta Weinlinie, kteří jsou na zaslouženém odpočinku u nás nebo v rodinách našich přátel. Jsou zdraví, veselí, užívají si důchod a přejeme jim dlouhý a šťastný život! <3 / Surely you know the JRT Auril Zona Bulls,  Macho Magor, Golden Girl z Atarova dvora, beagle Ita Wanila von Dostal, Que Bonita Weinlinie, Diana Weinlinie, Mamba Weinlinie & Chitta Weinlinie, who are already retired with us or in the families of our friends <3 They are healthy and we wish them a long and happy life!

Auril Zona Bulls   Macho Magor Golden Girl z Atarova dvora Ita Vanila von Dostal

To je krátké ohlédnutí. Pokud Vás zajímá konkrétní čtyřnohý přítel, kontaktujte nás!/This is a brief look back. If you are interested in a particular four-legged friend, please contact us!

*************************************************************

Atar z Tištínského háje

Buby z Atarova dvora

Evar z Atarova dvora

Lord z Atarova dvora

Chitt Weinlinie & Evar z Atarova dvora

CH.JRT Atrix Pesula

    

CH.Just Captain Lee z Herbu Sapaly

Golden Girl z Atarova dvora

CH.Macho Magor

ICH.Oliver Baron Blyskavica

ICH.Lucky Boy Blyskavica

Charlie Blyskavica

CH.TRIAL, ICH Xailo het Hulterhof & CH.Chit Weinlinie

ICH.Brevari Hidden Agenda

 

 

Zadok het Hulterhof

Boogie-Woogie Blýskavica

  

Cecilka Weinlinie

  

ICH.Armagedon Weinlinie

 

KNIHA-"BÍGL"

BOOK "BEAGLE PORTRAIT"

Nakladatelství DONA

Ing. V. Doležal, A. Doležalová

České Budějovice

Kniha je definitivně prodaná!

* * * * *

Nakladatelství DONA

Ing. V. Dolezal, A. Dolezalová

Ceské Budejovice

Ceska republika

The book is definitely sold!

Z obsahu: Seznamte se s bíglem. Cesta historií plemene. Standard a jeho vývoj. Povaha bígla. Zbarvení bíglů. Chov bíglů u nás. Od štěněte po šampiona. Něco z genetiky. Chovatelství. Uplatnění bígla.

90 stran, černobílé a barevné fotografie, ilustrace

"Konečně se příznivci tohoto populárního plemene dočkali. Z pera jedné z našich nejúspěšnějších chovatelek bíglů vzešla další příručka v edici Chováme psy. Ocení ji nejen ti, co již bígla mají, ale i všichni, kterým toto atraktivní plemeno učarovalo. Úplná nabídka knih na  www.dona.cz

From abstract: Get to know Beagle. Breed history way. Standard und his development. Beagle character. Beagle Colors. Beagle breeding in Czech republic.From puppy to champion.About genetics. Breeding. Beagle exercise.

90 Seites, BW & color photographs, drawing. Language - Czech

 

AUTORSKÉ ČLÁNKY/AUTHORS ARTICLES

ALL OUR AUTHORS ARTICLES ARE IN CZECH LANGUAGE

*************************************************************

O zdraví našich svěřenců pečuje  Veterinární klinika Aesculap v Prostějově/

Aesculap Veterinary Clinic is providing medical care/treatment for all of our dogs.

*************************************************************

Všichni naši psi jsou krmeni JOSERA Super Prémium!/ All of our dogs are fed by JOSERA Super Premium!

Vysoce kvalitní produkty s vynikajícím poměrem - cena - kvalita činí naše speciální receptury unikátními!
  • extra chutné a lehce stravitelné
  • bez obsahu pšenice a sóji
  • bez přidaných umělých barviv, ochucovadel a konzervačních látek

*************************************************************

 

 

 

BACK

Copyright © beaglepv@volny.cz All rights reserved.