BACK TO HOME

NOVINKY/NEWS

SVOD TERIÉRŮ PROSTĚJOV

Jako každý rok se na Prostějovském kynologickém cvičišti konal popisný svod teriérů za přítomnosti manželů Tichých a členů klubu. Rádi jsme je opět viděli! /As the every year, there was judging of breeding  in Prostejov. There we also husbands Tichý and the members of the club. We liked to see them again!

HAPPY BIRTHDAY!! 7.7.2009 SLAVÍ NAŠE TRPASLIČÍ ŠPICINKA/ POMERANIANKA BOOGIE-WOOGIE  12 LET!! Hodně zdravíčka Buginko!!

NEW PHOTO/NOVÉ FOTKY!

...dostali jsme foto bígliček Cara Mely Eichler of Weinlinie a Zlatky Weinlinie... no nejsou sladké?

MV BRNO (p.Kubaľa, SK) & KV Beagle(Dianna and Marion Spavin,UK)

 To letošní Brno jsme letos odpracovali jako hospitanti a měli jsme čas si celou výstavu projít a užít a fandit našim známým a odchovancům. Ti si vedli skvěle za přísného posuzování paní Spavin Marion a Spavin Diany/ Brno´s  Show this  year  we both worked as auditors and we had time to walked through the whole show, had a fan and keep our  crossfingers to friends. They were briliant under judgement of Dianna and Marion Spavin


SV teriérů (Bc.V.Tichá, p.Vondrouš)

Na SV byla přihlášená naše štěňátka JRT Golden Girl z Atarova dvora a Frenkie z Atarova dvora. Líbili se a po zásluze byli ohodnocení VN1 a VN2. Goldinka byla na závěr velmi úspěšná v soutěži štěňátek, kde ze 40 nastoupených byla třetí! Úspěšné byly i Goldie a Fanny, obě získaly ocenění VN a chovnou se stala JR Capka z Atarova dvora/Our puppies JRT Golden Girl z Atarova dvora a Frenkie z Atarova dvora were entered to Special Show.
Judge liked them very much  and they gained VN1 and VN. Goldinka was very succesfull at puppies final competition,she was on 3 place  from 40 entered! Goldie a Fanny were succesfully too, both of them gained VN and Capka z Atarova dvora became aproved for breed.

...a JRT Golden Girl z Atarova dvora se koukla, jestli v té nové misce není něco k jídlu.../and JRT Golden Girl z Atarova is interesting if it isn´t anything to eat in that new dish...

Krajská výstava Lanškroun /Regional Show Lanskroun

2.ročník Zemské koruny byl opět skvostný. Výstava se líbila a nás to moc těší. Lenka měla tu čest být hlavní rozhodčí. Nejdříve vybírala Nejlepší děti a pejsky.../2. Show of Zemská koruna was beautifull again. Show was very appreciated and we are very happy due to it. Lenka was Head of judge. She took The Best Children and dogs
 

 potom obě kategorie Junior handling../at first and later both category of Juniorhandling..

a na závěr BIS celé výstavy..../and in the end BIS of Show

a ještě jednou spolu se všemi kolegy! Díky všem!/and once more with all my coleagues! Thank all of you !

NV Klatovy

Přijali jsme pozvání na Národní výstavu do Klatov a byli jsme mile překvapeni, jak se povedla. Setkali jsme se se spoustou kamarádů, přátel a známých. Po návratu jsme se dočkali překvapení i doma. Naše JRT Arabela - Tečka porodila čtyři krásná štěňátka! A máme taky ptáčátka:-))/ He accepted the invitation for the National dog show in Klatovy and we were suprised, because it was very well! We met many our friends. And one big suprise was waiting for us at home when we returned! Our JRT Arabela - Tecka gave birth to 4 beautifull puppies! And we have also little birds!

 

 JRT Claudius z Atarova dvora (Maiki) je zdatný agiliťák! / agility boy!

a takto nás vítal hádejte kdo??? no přeci Broček!Velký dík za vše patří také naší skvělé Anulce! / And who was greeting us at home! Brocky, of course... /Thanks also ti Anulka, who cared for our dogs.

NV Senec (T.Havelka, SK, p.Sejkowski,PL)

JRT MACHO MAGOR a BEA WASCO WEINLINIE  se s Laďou rozjeli na Národní výstavu do Sence. Info, proč jel sám, najdete na stránce aktuální vrh německých ovčáků :-) Dopadli opravdu výborně! Macho se panu rozhodčímu líbil a ocenil jej až titulem Vítěz plemene! Wasco měl nového handlera a získali ocenění výborný 3. Podle pana rozhodčího mohli stát ještě víc vpředu, pokud by se lépe prezentovali. / JRT MACHO MAGOR and BEA WASCO WEINLINIE visited with Lada   CAC Show in Senec. Info, why he went  alone there you can find on page  Current german sheppard´s litter:-) They  were very succesful! Mr. judge liked Macho very much and he  appreciated him even title  Winner of Breed! Wasco had spare  handler and he gained  Excellent 3 in his class. After  judge opinion they could be  better in case of  better handling.Thank you very much of all!

JRT MACHO MAGOR - V1, CAC a BOB

Také naši Frenkie a Golden Girl se připravují na výstavy a pilně trénují!/Also our  Frenkie and  Golden Girl are going to  take part on shows and  they are training  for  very hard !
 

Na KV ve Valašském Meziříci se prezentovala fenka bígla Sunny Girl Weinlinie, získala ocenění V1, Vítěz třídy a Oblastní vítěz!/BEAGLE Sunny Girl Weinlinie- exc.1, Regional winner

New Photos!

Poslali jste nám spoustu nových fotografií a informací. /You  sent us a lot new pictures and information.

JRT Eldorádo z Atarova dvora získal v Hradci Králové titul Vítěz třídy mladých a je chovný, své foto poslal i Excalibur z Atarova dvora/JRT Eldorádo z Atarova dvora became Winner of Young class and he is aproval for breed , his picture send us also Excalibur z Atarova dvora

 

...každý máme své oblíbené místečko :-)... vlevo JRT Fanny z Atarova dvora a vpravo JRT Greisy (Žofka) z Atarova dvora/...everybody of us has his favorite place..:-)  on the left Fanny z Atarova dvora. and on the right Greisy (Žofka) z Atarova dvora....

JRT Goldie & Golden Girl z Atarova dvora...

JRT Elton (Fido) z Atarova dvora má spousty aktivit/JRT Elton (Fido) z Atarova dvora has a lot  new activities

naše Goldinka a Frenkie z Atarova ale taky:-)))/ but our Golden Girl and Frenkie  also :-)

 

NO Qina z Atarova dvora bude startovat v mládežnících/ GS Qina z Atarova dvora is going to take part  in Youth class....

BEA Navar Weinlinie se potkal s vlkem, prý naštěstí (pro vlka) tam byl plot! a Athena už ovládá všechna skripta paničky/ BEA Navar Weinlinie met  a wolf, fortunately ( for wolf)  the fence  was there! and  A  has BEA Athena Godess Weinlinie knew all her mummy  lecture noteses

BEA Yogurt a Zacharias Weinlinie taky odpočívají/...  also have a rest ....

tři bráškové/three brothers BEA Alister, Agent a Artuš Weinlinie

a štěňátko/and  puppy Perly Weinlinie & Frenkieho ex Duffla  and  Zlatka Weinlinie...

MV Litoměřice (Janická S.,CZ)

Hezký slunečný den patřil Litoměřicím. Premiéru ve třídě mladých měl Wasco. Spousta kamarádů a známých a milá společnost Kristiny! Laďa strávil dopoledne v kruhu Jack Russel Terriérů.  /Nice sunny day belong to Litomerice. Wasco had premiere in Show ring. A lot friends and nice day with Kristina! Lada spent morning at Jack Russel Terrier ring.

Wasco Weinlinie - V2 v konkurenci 7 mladých psů

Monty Jack Weinlinie - V3

 

MV Sofia, BLG (V.Ivanisheva)

Romantic Rabia Weinlinie - V1,CAC,CACIB a Best Junior handler (gratulace Joaně!)

KV Zlín (Havelka, SK)

 Cecilka (Majla) z Atarova dvora - výborná 1, vítěz třídy mladých a chovná... Goldie si zatím užívala..

MV Bratislava, Slovensko

Vážíme si pozvání ing.Štefana Štefíka do krásné Bratislavy. Výstava byla dvoudenní a dobře připravená. Potěšila nás velká účast zahraničních vystavovatelů, krásní psi, milí lidé, staří dobří známí i nová přátelství. Velký dík skvělému týmu a v říjnu nashledanou! /We appreciate the invitation from Ing. Stefan Stefik to beautifull Bratislava. The show lasted two days and was well prepared! We were surprised by many foreign exhibitors! Lots of beautifull dogs, lovely people, our old friends and also some new. Thanks to organisators a see you on October!

 Doma jsme se sešli s Robem a Amálkou, která se vydala na svatební cestu./At home we met with Rob and Amalka who went on her honeymoon.

Velký dík za vše patří také naší skvělé Anulce!/Thanks also ti Anulka!

 

MV Lodz, Poland

Opět jsme cestovali do nádherné Lodže. Překrásné prostředí a milí lidé- to je Lodž! Jsme rádi, že jsme tu mohli být a celou atmosféru prožít. / We were in the beautifull Lodz again. Lovely atmosphere and pleasant people - that´s Lodz. We were happy to be there.

Velký dík za vše patří také naší skvělé Anulce a Palimu a ..., kteří opatrovali pejsky! /Thanks also ti Anulka and Pali and..., who cared for our dogs.

Mezitím Petra Bauerová bodovala s Monty Jackem Weinlinie a výborně se prezentovala i Tarla Weinlinie./In the meantime in Prague, Petra Bauerova scored with Monty and well presented was also Tarla!

Martina a Rob složili s JRT Amálkou z Atarova dvora zkoušku ZOP a Andrea s NO Luthorem z Atarova dvora IPO1/ Martina and Rob passed ZOP exam with JRT Amalka and Andrea and GS Luthor IPO1

MV České Budějovice

Laďa hospitoval v kruhu JRT a také jsme byli delegáty V. Valné hromady ČMKU.

A protože to u nás dlouho vypadalo takto, přinášíme novinky až teď!! /We are sorry for late news - the reason you can see below.. :-)

My si ale užívali a těšíme se z dvou překrásných štěňátek JRT, které jsme si ponechali.. jsou to Frenkie a Golden Girl../But we enjoy these times and we delight in two nice puppies of JRT which we let at home.. there are Frenkie and Golden Girl..

Na výstavě v Ostravě hospitoval v kruhu JRT Laďa, Lenka posuzovala severská plemena a špice a oba dny konferovala, za foto díky Zuzce z Manon Lescaut!/Lada hospitalized in Ostrava at the JRT´s ring, Lenka judged north breeds and spitzs and moderate both days, for the nice pictures thanks to Zuzka from Manon Lescaut!

Trošku nás zaskočilo počasí, kdy po nádherné měsíční noci přišly kroupy a připravily nás o měruňkovici, Laďa jen smutně zametal růžové kvítky...:-(/We were suprised by the weather, after the beautifull night came hail storm and we got lost our "meruňkovice" (destilate from apricots). Lada could only sweep rose florets sadly..:-(

Gratulujeme ke skvělému úspěch Iwoně a Adamovi, kteří na výstavě v Lublině sáhli na stupně nejvyšší! Rescator se stal vítězem celé výstavy (Best in Show), Chantal se stala nejlepším pracovním psem a společně pak získali ocenění 2. nejlepší pár!/Congratulation to the great success to Iwona and Adam, who reached the highest level on the show in Lublina. Resator became the Best in Show dog, Chantal was the Best working dog ad together they got also the 2nd Best Couple!

Krásná špicinka Dianka  oslaví 27.4. svých nádherných 15 let! Posíláme gratulaci jak Dájince, tak Helánovým do Brna!/Outstanding spitz Dianka will celebrate 15 years on the 27. 4. We sent big congratulations to Daja and also to her owners to Brno!

Děkujeme všem novým majitelům za zaslané zprávy a fotky! Zde je Zachariášek, nyní Rexík s novou paničkou.../sent news and pictures of their darlings! There is Zacharias, nowadays Rexik, with his new damm.

Zde je Zoborek také s novou paničkou../Zoborek has also new owner..

a tady je Artemis Goddess s novým kamarádem v chovatelské stanici Randavica ve slovenské Lubeľe/And here you can see Artemis Goddess with his new friend on the kennel Randavica in Slovakia (Lubel'a)

a tady Athena Goddess, se kterou se chystá sympatická Kristy na canisterapii v Bratislavě.../and also Athena Goddess which is preparing for the canisterapeutic with sympatic Kristy in Bratislava..

a Yogurth bude bydlet a lovit v Rožnově p./R./Yogurth´s nwe address is Rožnov p./R.

a Oxana Weinlinie (Shamie) se už stala maminkou v dalekém Španělsku.../and Oxana Weinlinie (Shamie) became the mum in Spain.

radost nám dělá Martina W. od Bobří řeky s Amálkou, které trénují agility.../Martina W. with Amalka are preparing for the agility..

radost dělá také NO Qina z Atarova dvora, které cvičí obranu../We are pleased by German Shephard Qina z Atarova Dvora, who practise defence..

a taky holky JRT Fanny a Capka z Atarova s Marcelou a Goldie a Cecilka (Majla) z Atarova s Ivetou.../and also girls JRT Fanny and Capka z Atarova Dvora with Marcelka and Goldie and Ceilka (Majla) z Atarova Dvora with Iveta..

Thank you for all your nice Happy Easter greetings, wishes, e-mails, SMS and
cards which pleased us very much. Our
Easter and holidays were great.
You can look forward to a new information on puppies
German Shepherd, Beagle & Jack Russel Terrier which will come  soon !!!
 Do you wish for puppy? Weinlinie kennel offers beautifull  puppies - boys   from following matings , puppies  will be available  directly!/

Děkujeme všem za krásná přání
k Velikonocům, ať už písemné, e-mailové
SMS nebo osobní. Ze všech se upřímně těšíme
, svátky jara byly moc
prima! Těšte se na nové informace o štěňátkách
německých ovčáků, Jack Russel Terriérů a bíglů, které přijdou už brzy!! Máme ihned k odběru štěňátka - kluky bíglů!

Jaro přicestovalo i k Lhotákovým do Poděbrad!

Naše bíglí štěňátka se pomalu rozjíždí do nových domovů, zatím nejdál cestovala Yasmine Tea Weinlinie...

JRT Macho Magor - chovný pes/stud dog, Člp/JRT/615, tricolor, nar/born 22.12.2007, import Poland,  27,5 cm at high, broken haar, plnochrupý/complete dentition,  Show- V1/Exc.1, Vítěz třídy mladých/ Best Junior (Bc.V.Tichá,CZ), V1/Exc.1, CAJC, BOB (F.Polehňa,CZ)

Nové foto / news photo aneb dvěma je lépe než jednomu!!! A tak jsou spolu už Capka a Fanny, Cecilka (Majla) a Goldie, Emily a Filipína a Dášenka a Greisy (Žofka)- všechny z " ATAROVA DVORA"

JRT  Gauner z Atarova dvora

a Excalibur z Atarova dvora!

JRT Desperado (Bart) z Atarova dvora

JRT Elton (Fido) z Atarova dvora na narozeninách!/Happy Birthday!

JRT Emily z Atarova dvora si přijela k nám pro kamarádku Filipínku...

a co na to Amálka????????????? :-))))

Navštívila nás JRT Carmen z Atarova dvora

Nové foto poslala BEA Ice Chocolate Weinlinie

JRT Dášenka z Atarova dvora při skoku do Nového roku!

JRT Elton - Fido z Atarova dvora pózuje...

JRT Amálka z Atarova dvora pilně trénuje...

NO Qina z Atarova dvora poslala své foto v postoji v 11 měsících/11 month

NO Peggy z Atarova dvora má RTG 0/0/HD 0

BEA Enya (Jolie) Weinlinie byla na výstavě/Izrael

...a malá Hila si užívá v Jeruzalémě zimu:-))

KV OPAVA (J.Peak, UK)

Premiéru měl Wasco Weinlinie s Katkou Kočicovou!

Zleva: Kofila, Tobias, Monty Jack, Ofélie, Kamélie a Winy WestWeinlinie

DUOCACIB BRNO (KUBALA ,SEMAN,SK)

MACHO MAGOR - V2, plnochrupý, výška 28 cm

Na dvoudenní výstavě v Brně se sešli JRT Asterix, Barborka (splnila podmínky chovnosti) a Eldorádo z Atarova dvora

 

Bígl Onyx Weinlinie získal V2 a R.CAC

manonlescaut.rajce

2x CACIB SOFIA, BULGARIA (Y.Gergel,S.Slukin,UKR)

Questa Weinlinie (Diana & Dima Aneva,BLG) -2x V1,2x CAC, 2x CACIB, 2xBOB

ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2008 (V.Dvořáková,CZ ing.Š.Štefík,SK)

Šampion "Monty Jack " s Peťou a Davidem opět bodovali! Stejně jako vloni i letos obhájili prvenství mezi přihlášenými bígly a získali krásné 4.místo v prestižní přehlídce Šampion šampionů 2008! Moc jim gratulujeme a také všem našim kamarádům do Top hotelu posíláme pozdrav!/ Another Great Success! Monty was BOB in Champion of Champions 2008 and also 4. BIG! Thanks to all our friends who was in Top Hotel with us and also to all judges!

NV OLOMOUC

Zahájili jsme letošní výstavní rok! Frenkie získal CAC a titul Český šampion. Výborně si vedl i Monty Jack W., který rovněž získal titul CAC, Tobias W. získal V a v záverečných soutěžích jsme získali 3. místo v soutěži o nejlepší chovatelskou skupinu spolu s Tobiasem, Monty Jackem, Nikem a Tarlou! Potkali jsme i krásná Frenkieho miminka z Hájenky Hůrka! Jack Russel terriéři Asterix, Bibi a Cecilka (Majla) z Atarova dvora se také hezky vystavovali a viděli jsme i několik miminek našeho Atrixe Pesula! Zdravíme všechny kamarády a ty, co nám všechny tři dny a dny před a potom pomáhali !!!!! / We started this season in Olomouc. Frenkie got CAC title and he became the Czech Champion! Also Monty Jack W. was succesfull, he got CAC title too. Tobias W. was excellent and mainly we got the 3rd place in Best Kennel competition (Tobias, Monty Jack, Nike and Tarla). Jack Russel terries Asterix, Bibi and Cecilka (Majla) z Atarova Dvora were very good presented too. Greeting to all our friends!

Barýsek s Meginkou....no nejsou sladké?

Zatím JRT Capka z Atarova dvora sleduje, jak povyrostla její nová kamarádka Fanny!

Když JRT Emča z Atarova dvora viděla Capku, jak si prohlíží Fanynku, tak nedala a museli ji doma naučit pracovat s internetem, aby si mohla prohlédnout novou kamarádku Filipínku.

a nové foto bígla Walona z Birminghamu...

a nové foto bígla Navara s Petrou...

a nové foto bígla Wilbura ze Sofie...

a nové foto JRT Amálky z Atarova dvora, v růžovém!!

a nové foto JRT Cecilky (Majly) z Atarova dvora...

a nové foto JRT Camelota z Atarova dvora- tady je nejlíp!

a nové foto JRT Eskima z Atarova dvora..to je jen hra!!!

a nové foto NO Perry z Atarova dvora...

a Qiny z Atarova dvora...

a nové foto bígla Uffi Weinlinie z Krakowa...

a nové foto bígla Unita Weinlinie z Přerova...

VŠEM PŘÁTELŮM, KAMARÁDŮM A PŘÍZNIVCŮM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ V NADCHÁZEJÍCÍM NOVÉM ROCE 2009! HAPPY NEW YEAR!!!

foto M.Lhotáková: Capka z Atarova dvora

See results 2015 here>

See results 2014 here> 

See results 2013 here> 

See results 2012 here>

See results 2011 here>

See results 2010 here>

See results 2/2009 here>

See results 1/2009 here>

See results 2/2008 here>

See results 1/2008 here>

See results 2007 here>

See results 2006 here>

See results 2004 & 2005 here>

See results 2003 here>

See results 2002 here>

BACK

Copyright © beaglepv@volny.cz All rights reserved.